[giaban]1.500.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Bảng Đèn Led Dạ Quang
Giá: 1.500.000 VND
Loại :Bảng Đèn Dạ Quang
[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]750.000 vnđ[/giaban]

[tomtat] Standee đế nước 2 mặt
Giá: 750.000 vnđ
[/tomtat]


[kythuat]

[giaban]1.900.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Bộ bàn ghế di động bằng nhôm
Giá: 1.900.000 VND
Loại :Bộ bàn ghế di động bằng nhôm
[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.600,000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Bàn ghế di động bằng nhựa
Giá: 1.600.000 VND
Loại :Bàn ghế di động bằng nhựa
[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.300.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Cờ Bãi Biển
Giá: 1.300.000 VND
Loại :Cờ Bãi Biển
[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.350.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Giá quay thưởng
Giá: 1.350.000 VND
Loại :Giá quay thưởng
[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.500,000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Bảng trụ đứng Hào Hoa
Giá: 1.500.000 VND
Loại :Bảng trụ đứng Hào Hoa
[/tomtat]

[kythuat]Chân standee x các loại
Chân standee cuốn nhôm
Các loại chân standee khác
Quầy bán hàng
Loại đặc dụng