Hướng dẫn cách ráp các loại banner cuốn

 Banner cuốn Nhôm:
cuốn nhôm chân thép
+ Banner cuốn nhôm loại thường

+ Banner cuốn nhôm cao cấp, chân inox

+ Banner cuốn hào hoa
Kích thước cơ bản:
- 0.6 * 1.6m

- 0.8 * 2m
Bao gồm:
- 1 thanh bằng inox gấp khúc ( 3 khúc )

- 1 thanh nhỏ tròn bằng nhựa

- 1 thanh bằng inox
Lưu ý trước khí lắp ráp banner cuốn nhôm:
- In standee nhỏ hơn kích thước chuẩn của banner cuốn

+ Ví dụ:

- 0.6 * 1.6m: In mẫu standee 0.58 * 1.6m

- 0.8 * 2m: In mẫu standee 0.78 * 2m

Bước 1:  Dán mẫu standee vào banner cuốn trước khi ráp ( Gỡ lớp keo trên banner cuốn ra và dán mẫu in standee vào, sau đó dùng băng keo cố định vị trí 2 đầu lại )

Bước 2: Giữ chặt mẫu standeebanner cuốn, sau đó rút chốt ra để mẫu in standee cuốn từ từ vào bên trong )

Bước 3: Sau khi mẫu in standee đã cuốn hết vào bên trong, các bạn cố định đầu còn lại bằng phụ kiện đính kèm.

Chân standee x các loại
Chân standee cuốn nhôm
Các loại chân standee khác
Quầy bán hàng
Loại đặc dụng